Cetatea Firtos

Cetatea Firtos – Cazare Praid

Cetatea Firtos (com. Corund, jud. Harghita). Este la cumpăna apelor dintre locul de geneză a Târnavelor, pe o înălţime de 1042 m. Fortificaţie instalată pe un platou aproximativ triunghiular (axele 95 x 70 m), cu pante prăpăstioase în nord şi accentuate pe celelalte laturi, cu şanţ şi val pe laturile de sud şi sud-est. Incinta dispune de ziduri diferite (2 m la est, 1,3 m la vest). Probabil intrarea a fost amenajată în sud. Prezenţa unui turn a fost infirmată de ultimele cercetări. În mijlocul incintei se află o capelă cu sanctuar în formă de potcoavă, care foloseşte masiv spolii romane, socotită din sec. XIII, dar care ar fi putut aparţine şi minoriţilor instalaţi acolo între anii 1737-1780. Un număr de clădiri clare apar figurate în incintă, pe ridicarea topografică iosefină.