Dealul Melcului

Dealul Melcului – Cazare Praid

Rezervaţie naturală geologică, cea mai mare ocurenţă de aragonit din ţară. Fostă carieră, în zilele noastre se poate urmări depunerea aragonitei din izvorul unicat în Europa, deoarece izvorul este în acelaşi timp feruginos, sărat, calcaros, cu gaze naturale, hidrogencarbonaţi, co2. Privelişte frumoasă, la 100 m de drumul 13 A. Rangerii custodiei oferă ghidaj în sezon.