Rezervația Muntele de Sare

Canionul de Sare prezintă lumea sării la suprafaţă, diferitele forme de eroziune şi procese specifice apariţiei sării la suprafaţă. Canionul este partea vizitabilă a Rezervaţiei Muntele de Sare. Drumeţul va putea parcurge traseul de vizitare de cca 1.5 km lungime oprindu-se la cele 9 puncte informative.

Muntele de Sare din Praid este o arie protejată de interes naţional având o întindere de 8 ha, care se regăseşte în partea sud-vestică a localităţii. Punctul cel mai înalt este Dealul Sării având 576 m. Relieful este foarte variat. Canionul de sare şi Dealul Sării poate fi accesat prin traseele turistice existente, având o privelişte extraordinară asupra pajiştilor, fâneţelor, stâncilor de sare din împrejurimi. De pe vârful muntelui se poate observa o panoramă deosebită asupra localităţii. În partea sudică a Muntelui de Sare se găseşte atracţia naturală cea mai interesantă: Canionul de Sare. Formarea acestuia se datorează şi intervenţiei omului prin săpăturile de suprafaţă realizate în urma exploatării sării, găuri care s-au umplut cu apă de ploaie ducând la dizolvarea sării. Astfel au luat naştere lacurile sărate de diferite dimensiuni.

Dolinele Canionului de Sare au modificat cursul pârâului Corund de-a lungul timpului, pârâu care şi în ziua de azi străpunge muntele de sare formând cu uşurinţă masivele acestuia. O atracţie deosebită şi aparte a canionul o constituie stâncile de sare dantelate de diferite forme care îşi schimbă culoarea în funcţie de condiţiile meteorologice: de la o culoare albă sclipitoare până la diferite nuanţe de gri. De asemenea, aici izvorăsc numeroase izvoare sărate, formând adevărate băi de nămol. Pe versanţii acestor munţi de sare se pot observa depuneri de cristale sărate, printre care trăiesc

plantele halofile ca salicornia, fiind foarte răspândită în această zonă.